X
top
Jordi Camell Esmuc Conferencia 2024

jordicamellweb

jordi camell blog

Benvinguts i benvingudes al meu lloc web!

Benvinguts i benvingudes al meu lloc web!
Aquest és un espai en el qual vull compartir amb tots i totes el meu petit univers artístic. En ell hi trobareu la meva música, discografia, concerts, llibres editats, biografia, activitat docent i també petits escrits del meu pensament musical i artístic en general. Em farà molt feliç rebre notícies i comentaris vostres a través del meu contacte que us deixo en una pestanya de la pàgina. Espero que ens hi puguem trobar!
Jordi Camell

¡Bienvenidos y bienvenidas a mi página web!
Éste es un espacio en el que quiero compartir con todos mi pequeño universo artístico. En él encontraréis mi música, discografía, conciertos, libros editados, biografía, actividad docente y también pequeños escritos sobre mi pensamiento musical y artístico en general. Me hará muy feliz recibir noticias y comentarios vuestros a través de mi contacto que os dejo en una pestaña de la página. ¡Espero que podamos encontrarnos allí!
Jordi Camell

Bienvenues sur mon web site ! Ceci est un espace dans lequel je souhaite partager mon petit univers artistique avec tout le monde. Vous y trouverez ma musique, ma discographie, mes concerts, mes livres édités, ma biographie, mon activité, enseignement et aussi des petits écrits sur ma pensée musicale et artistique en général. Cela me fera très plaisir de recevoir des nouvelles et commentaires de votre part a travers de mon contact que je vous laisse dans un onglet du site. Espère que nous pourrons nous y rencontrer !
Jordi Camell

Welcome to my website!
This is a space in which I want to share my little artistic universe with everyone. In it you will find my music, discography, concerts, edited books, biography, teaching activity and also small writings about my musical and artistic thinking. It will make me very happy to receive news and comments from you through my contact that I leave you in a tab of the page. Hope we can meet there!
Jordi Camell

nuevo disco where the city ends

Sobre Where the City Ends

Where the City Ends és un quadern personal, un recorregut a través d’algunes peces per a piano que he escrit al llarg dels anys. En aquest projecte, no em sento compositor, ni arquitecte d’estructures musicals, ni creador de sons mai escoltats, sinó un radiòleg que contempla les pròpies radiografies des d’una inward concentration. Aquestes fotografies mostren els moments intermedis d’un viatge en el qual transito sol, bo i navegant entre la foscor més absoluta i el ‘tot està il·luminat’. La música trasllada el meu silenci, sonor o no, d’un lloc a un altre i no m’omple cap buit, sinó que me’l provoca si me n’aparto. Un viatge que neix d’una primitivitat neta, d’un immediat sense filtres ni citacions, ni referències cons- cients. Un viatge fet d’instants que s’adapten a instants posteriors. Neix la brosta, floreix, es marceix i torna a néixer. I sempre és igual, però mai no és la mateixa.

Llista de cançons

1. Camí de la sínia (Water Wheel Path)
Un camí de no retorn banyat de vinyes. Un camí ara inexistent.
Un camino de no retorno rodeado de viñedos. Un camino ahora inexistente.
A one-way path bathed in vines. A path that no longer exists.

2. Trac
L’ansietat, el pànic, la desconnexió.
La ansiedad, el pánico, la desconexión.
Anxiety, panic, disconnection.

3. D
Quan em vaig despertar vaig pensar que ja estava despert.
Cuando desperté pensé que ya estaba despierto.
When I woke up, I thought I was already awake.

4. Equip-o
Rampell, senyals de morse, coratge i eufòria.
Arrebato, señales en morse, coraje y euforia.
Outburst, Morse signals, courage and euphoria.

5. Where the City Ends (On la ciutat acaba)
El silenci de la supervivència. El silenci de la memòria.
El silencio de la supervivencia. El silencio de la memoria.
The silence of survival. The silence of memory.

6. Pullman sulla neve
Oda a la nostàlgia preventiva.
Oda a la nostalgia preventiva.
Ode to preventive nostalgia.

7-10. A Long Story (Una llarga història)
La llarga història d’un aprenent d’un deixeble d’un demiürg.
La larga historia de un aprendiz de un discípulo de un demiurgo.
The long story of an apprentice of a pupil of a demiurge.

11. Seoraksan
Les màgiques muntanyes del nord del país del sud.
Las montañas mágicas del norte del país del sur.
The magical mountains of the north of the southern country.

12. Xic Vals
La ficció és una ficció.
La ficción es una ficción.
Fiction is a fiction.

13. El rayo que no cesa (Unceasing Lightning)
Este rayo ni cesa ni se agota: de mí mismo tomó su procedencia*
This lightning never ceases nor expires: from me myself it sprang forth* * Miguel Hernández

14. Havanera per a la fi del món (Havanera for the End of the World)
El cos ingràvid esdevé polsim quan dansa lluny de la llum del món.
El cuerpo ingrávido se vuelve arenilla cuando baila lejos de la luz del mundo.
The weightless body becomes dust when it dances far from the light of the world.

15. Trac (Francesco Tristano, After hours in the flower meadow Remix)
Un ocell hi ha.
Hay un pajarillo.
There is a bird.