X
top
jordi camell blog

Blog Jordi Camell

jordi camell blog

Benvinguts i benvingudes al meu lloc web!

Benvinguts i benvingudes al meu lloc web!
Aquest és un espai en el qual vull compartir amb tots i totes el meu petit univers artístic. En ell hi trobareu la meva música, discografia, concerts, llibres editats, biografia, activitat docent i també petits escrits del meu pensament musical i artístic en general. Em farà molt feliç rebre notícies i comentaris vostres a través del meu contacte que us deixo en una pestanya de la pàgina. Espero que ens hi puguem trobar!
Jordi Camell

¡Bienvenidos y bienvenidas a mi página web!
Éste es un espacio en el que quiero compartir con todos mi pequeño universo artístico. En él encontraréis mi música, discografía, conciertos, libros editados, biografía, actividad docente y también pequeños escritos sobre mi pensamiento musical y artístico en general. Me hará muy feliz recibir noticias y comentarios vuestros a través de mi contacto que os dejo en una pestaña de la página. ¡Espero que podamos encontrarnos allí!
Jordi Camell

Bienvenues sur mon web site ! Ceci est un espace dans lequel je souhaite partager mon petit univers artistique avec tout le monde. Vous y trouverez ma musique, ma discographie, mes concerts, mes livres édités, ma biographie, mon activité, enseignement et aussi des petits écrits sur ma pensée musicale et artistique en général. Cela me fera très plaisir de recevoir des nouvelles et commentaires de votre part a travers de mon contact que je vous laisse dans un onglet du site. Espère que nous pourrons nous y rencontrer !
Jordi Camell

Welcome to my website!
This is a space in which I want to share my little artistic universe with everyone. In it you will find my music, discography, concerts, edited books, biography, teaching activity and also small writings about my musical and artistic thinking. It will make me very happy to receive news and comments from you through my contact that I leave you in a tab of the page. Hope we can meet there!
Jordi Camell