X
top

Jordi Camell

Fa més de quaranta anys que estic immers en l’ensenyament de la música, sobretot del piano i de tot el que envolta el pensament musical. La llarga experiència adquirida m’ha portat a un enriquiment i a una maduresa personal que m’ha permès aprendre a aprendre, aprendre que nosaltres toquem música però que la música també ens “toca”, aprendre a comunicar i a ensenyar tots els coneixements acumulats al llarg dels anys.

L’ensenyament de la música i del piano no es pot quantificar en valors absoluts, de la mateixa manera que el temps en una manifestació artística tampoc no pot ser mesurat cronològicament. En ambdós aspectes estem parlant de processos. Són processos personals, oceans en els quals naveguem sense necessitat d’arribar a cap port, són processos que ens ajuden a créixer artísticament i a descobrir-nos. El que compta de veritat és el trajecte que fem i la manera com el fem. Això és el que intento transmetre als meus i ales meves estudiants.

Actualment sóc professor de piano i de música de cambra a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). A banda de la meva activitat docent en aquesta quarantena llarga d’anys en diversos centres musicals del país, he estat en càrrecs de responsabilitat i gestió en diferents escoles de música i conservatoris de Catalunya i, durant deu anys, he exercit com a cap de Departament de Música Clàssica i Contemporània a l’ESMUC d’on actualment assumeixo la responsabilitat de la Coordinació del Màster d’Interpretació.

A la meva formació musical al Conservatori de Tarragona, al Conservatori Superior de Barcelona, a l´École Normale de Musique de París i a Londres amb Maria Curcio, hi haig d’afegir un Màster de Música Interdisciplinària a la Universitat de Barcelona on hi estic cursant un doctorat sobre la influència de la música francesa en la catalana (1870-1936). Així mateix sóc autor d’un article publicat pel Liceu de Barcelona (La nit de la Bohème) i d’un llibre titulat Passos en el silenci. El silenci en els Préludes de Debussy (Ed. DINSIC, Barcelona), un assaig sobre el concepte del silenci en la música.

Tot plegat m’ha ajudat a tenir una mirada àmplia i holística de la música i
del piano, de la seva història i del seu ensenyament. Cosa que ara em permet
transferir tot això al meu alumnat.

EN-ES-FR