X
top

Where the City Ends

Paraules nocturnes amb Corina Oproae i Jordi Camell

Un recital íntim de música i poesia agombolat per la lluminosa foscor d’una nit silent d’estiu.
La poeta Corina Oproae recitarà, en diferentes llengües, poemes de les catalanes Anna Dodas, Antònia Vicens i Laia Llobera; de la nord-americana Mary Oliver; de les romaneses Angela Marinescu i Anna Blandiana (Premi Princesa d’Astúries, 2024); i de la mateixa Corina Oproae, d’origen romanès que escriu també en català i castellà.
Jordi Camell, al piano, escortarà la veu de la Corina en aquest viatge, i tocarà peces del seu darrer disc “Where the City Ends” i d’altres compositors, com ara Debussy, Rameau i Grieg.
——
Més informació aquí.
nuevo disco where the city ends

Sobre Where the City Ends

Where the City Ends és un quadern personal, un recorregut a través d’algunes peces per a piano que he escrit al llarg dels anys. En aquest projecte, no em sento compositor, ni arquitecte d’estructures musicals, ni creador de sons mai escoltats, sinó un radiòleg que contempla les pròpies radiografies des d’una inward concentration. Aquestes fotografies mostren els moments intermedis d’un viatge en el qual transito sol, bo i navegant entre la foscor més absoluta i el ‘tot està il·luminat’. La música trasllada el meu silenci, sonor o no, d’un lloc a un altre i no m’omple cap buit, sinó que me’l provoca si me n’aparto. Un viatge que neix d’una primitivitat neta, d’un immediat sense filtres ni citacions, ni referències cons- cients. Un viatge fet d’instants que s’adapten a instants posteriors. Neix la brosta, floreix, es marceix i torna a néixer. I sempre és igual, però mai no és la mateixa.

Llista de cançons

1. Camí de la sínia (Water Wheel Path)
Un camí de no retorn banyat de vinyes. Un camí ara inexistent.
Un camino de no retorno rodeado de viñedos. Un camino ahora inexistente.
A one-way path bathed in vines. A path that no longer exists.

2. Trac
L’ansietat, el pànic, la desconnexió.
La ansiedad, el pánico, la desconexión.
Anxiety, panic, disconnection.

3. D
Quan em vaig despertar vaig pensar que ja estava despert.
Cuando desperté pensé que ya estaba despierto.
When I woke up, I thought I was already awake.

4. Equip-o
Rampell, senyals de morse, coratge i eufòria.
Arrebato, señales en morse, coraje y euforia.
Outburst, Morse signals, courage and euphoria.

5. Where the City Ends (On la ciutat acaba)
El silenci de la supervivència. El silenci de la memòria.
El silencio de la supervivencia. El silencio de la memoria.
The silence of survival. The silence of memory.

6. Pullman sulla neve
Oda a la nostàlgia preventiva.
Oda a la nostalgia preventiva.
Ode to preventive nostalgia.

7-10. A Long Story (Una llarga història)
La llarga història d’un aprenent d’un deixeble d’un demiürg.
La larga historia de un aprendiz de un discípulo de un demiurgo.
The long story of an apprentice of a pupil of a demiurge.

11. Seoraksan
Les màgiques muntanyes del nord del país del sud.
Las montañas mágicas del norte del país del sur.
The magical mountains of the north of the southern country.

12. Xic Vals
La ficció és una ficció.
La ficción es una ficción.
Fiction is a fiction.

13. El rayo que no cesa (Unceasing Lightning)
Este rayo ni cesa ni se agota: de mí mismo tomó su procedencia*
This lightning never ceases nor expires: from me myself it sprang forth* * Miguel Hernández

14. Havanera per a la fi del món (Havanera for the End of the World)
El cos ingràvid esdevé polsim quan dansa lluny de la llum del món.
El cuerpo ingrávido se vuelve arenilla cuando baila lejos de la luz del mundo.
The weightless body becomes dust when it dances far from the light of the world.

15. Trac (Francesco Tristano, After hours in the flower meadow Remix)
Un ocell hi ha.
Hay un pajarillo.
There is a bird.